MALATYA VE 2023

2013-08-11 22:13:00

Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 hedeflerinin belirlenmesi Türkiye genelinde şehirlerin de yeni vizyon kazanmasına vesile oluyor. Bu bağlamda Malatya’da düzenlenen “Malatya 2023” konulu panel, oldukça dikkat çekici bir etkinlik oldu. Başta belirmeliyim ki bu panelin organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyor, ufuk ve gelecek vizyon açısında takdire şayan bir çalışma ortaya koydular. Basından ve katılımcı arkadaşlardan izleyebildiğimiz kadarıyla panel isminden itibaren kompozisyon ve icrasıyla heyecan vericiydi.Zira, Büyükşehir statüsüne kavuşan Malatya, yeni hedefler belirleyip geleceğe emin adımlarla ilerlemek hatta koşmak için çabalıyordu… Panelin yöneticisi çok değerli Malatya Valisi Vasip Şahin beyefendiydi. Vali Şahin, panele başlarken yaptığı konuşmada aslında 2023 vizyonu belirlenirken olması gereken çerçeveyi çizerek “Türkiye Cumhuriyeti’nin belirlediği 2023 hedeflerine paralel olarak Malatya’nın da 2023 vizyonunu belirlemesi gerekir. Malatya’nın 2023 hedeflerine bütün toplum katmanlarının katılımı önemlidir. Türkiye’nin 2023 hedefleri özetle; dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmek. Milli geliri 25 bin doların üzerine çıkarmak ve gayri safi milli hasılayı yıllık anlamda 2 trilyona çıkarmak, en az 500 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşmak, gelir dağılımının daha adil hale getirilmesini sağlamak, demokrasi ve hukuk ilkelerinin çok daha fazla yerleşmiş bir şekle getirmek, AB’ye tam üye olmak ve Ortadoğu’da saygın ve dev bir ülke olmaktır” dedi. Dediğimiz gibi Vali Şahin’in başkanlığındaki panelin kompozisyonu iyiydi zira panelistler, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gaziantep Büyükşe... Devamı

Fransa Aydinlanmanin Anavatani Değildir

2012-09-05 11:50:00

Eyüp BEYHAN Fransa’nın Sarkozy döneminde, uygulamakta olduğu absürt politikalar karşısında görüş belirtirken, “insan hakları ve demokrasiyi” argüman olarak kullanmanın bugünlerde hiçbir fayda vermeyeceğine, son malum yasa ile bir kez daha emin olduk. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “düşünce ve ifade özgürlüğü” nü güvence altına alan 10. maddesiyle çelişki içinde olmasına rağmen 1915 Ermeni Olayları konusunda aldığı tavır ve kabul ettiği tasarı, Fransa’nın insan haklarına ne derece sahip çıktığını ve demokrasiyi ne denli evrensel ölçütlerle ele aldığını bir kere daha düşünmemizi gerektiriyor. Yasa senatodan geçti; ifade özgürlüğü ve demokrasinin kutsallıkları göz göre göre çiğnendi. Böylelikle, Avrupa’nın ağır topları uluslararası bir meselede tavır belirlerken kendi çıkarları dışında hiçbir şeyi göz önünde bulundurmadıklarını bir kere daha dünya âleme göstermiş oldular.. Bizlere demokrasinin beşiği, aydınlanma hareketinin başladığı uygarlık, insan haklarının şekillendiği ve dünyaya yayıldığı coğrafya, Voltaire ve Rousseau’nun ülkesi vs. türünden birtakım “ileri demokrasi ve çağdaş uygarlık” değerlerinin sembolü olarak anlatılan, Fransa son hamlesi ile demokrasi ve özgürlük taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştır.   Bizce artık Fransa, dünya ülkeleri arasında insan hak ve hürriyetlerinin, demokrasinin ve aydınlanmanın sembolü olarak anılmamalıdır. Üstelik, gelecekte bir gün Fransa yine bu değerlerin savunucusu olarak karşımıza çıkarsa, şaşkınlığa uğramamamız gerektiğini şimdiden söylemek gerekir. Aynı Fransa, çok değil iki yıl önce, Libya’... Devamı

ÜSTAD NECİP FAZIL KISAKÜREK’E MEKTUP…

2012-05-28 16:19:48

Eyüp BEYHAN 27 Mayıs 1983’de, Yeni Devir’de bir makalesinde  “Ve Dağ Dağ Elveda” başlığı ile üstat Necip Fazıl’ın ebediyete intikalini şöyle anlatıyor. Üstadı öteye yolculadık. Haberi duyduğumdan beri, içimde duygular, düşünceler, anılar düğüm düğüm. Onları çözmek ve yazıya dökmek bu gün için ne mümkün! Bizim nesilden, kimimizin dünyaya henüz gözünü açtığı, kimimizin ise daha dünyaya bile gelmediği günlerde, küfrün, ortalığı taun gibi istila ettiği, toplumda İslam davasını dile getirenlerin parmakla sayılabilecek kadar az olduğu bir dönemde, taa 1940larda kaleme aldığı “VASİYET” adlı beyitiyle o şöyle demişti: “Son günüm olmasın dostum, çelengim, top arabam/ Alıp götürsün beni tam dört inanmış adam.” Üstat Necip Fazılın ölüm yıl dönümü münasebetiyle Anadolu’nun birçok yerlerinde programlar tertip edilmektedir.  Bizde bir nebzede olsa yazımızda Necip Fazıl Kısakürek’i konu edeceğiz. Kısaca, siz değerli okurlarıma biyografisini verip; 27.05.2012 Zaman gazetesinde ‘manevi evladınız Turan Karataş’ diye bitirdiği “Üstad'a Mektup” başlığıyla yazdığı yazıyı paylaşacağım. Fikir ve duygularıma tercüman olan bu mektup sizinde hissiyatınıza tercüman olacağı kanaatindeyim. 26 Mayıs 1905'te İstanbul'da doğdu. Çocukluğu, büyük babasının İstanbul Çemberlitaş'taki konağında geçti. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız Kolejleri ile Bahriye Mektebi'nde (Askeri Deniz Lisesi) tamamladı. Lisedeki hocaları arasında Yahya Kemal, Ahmet Hamdi(Akseki), İbrahim Aski gibi isimler vardı. Necip Fazıl hocalarından en çok İbrahim Aski'nin etkisinde kalmışt... Devamı

MALATYA KİTAP FUARINA DAİR

2012-05-14 12:48:18

 Eyüp BEYHAN Alman kökenli düşünür Goethe; Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmeyeceğini söyler. Evet, el-hak öyledir. Bile bile bu hakikati perdeleyen ile dünya dönüyor gerçeğini söyleyen bilim adamını öldüren zihniyet, hakikati söyleyen her ağzı susturmak niyetinde olduğunu da biliyoruz. Ama nafile. Gök mavidir, dünya yuvarlaktır. Aksini iddia eden varsa derim ki, kıral çıplaktır. Malumunuz 1-6 Mayıs arası Malatya’da apayrı bir heyecan yaşandı. Bu heyecanla Malatya bir başka güzelleşmiş. Bir başka şenlenmiş Malatya. Aydın ve entelektüel kimliğine yakışır bir duruş sergilemiş şehr-i Malatya. Siyaset, ilim, fikir ve düşüncede kendi semasında hep yıldız olmuştur şehr-i Malatya. Dünyada bu pencerenin neresinden bakarsanız bakınız Malatya hep yıldız olarak görünür. Ol sebepten ehl-i pür-akl ü zeka vü ma’rifet Mahzen-i ehl-i ulûm-i Kamilandır Aspuzu Kitabın toplum için önemini vurgulayan Fransız düşünürü Voltaire şu özlü sözünde derki, "Yabani uluslar dışında her ülke kitaplarla yönetilir". Kitap insanın hayat inşasında, özne konumundadır. Şehr-i Malatya yöneticileri bunun idrakinde olacak ki, Malatya ve Malatyalıları kitapla buluşturan büyük bir organizasyona imza attılar. Böyle önemli ve içinde kitap olan bir faaliyetle Malatya’nın gündeme gelmesi hayli sevindiricidir. Beydağında beyler gezer Arguvan fıratı süzer Över cümle alem över Şen olasan şen ol le malatya Son zamanlarda kültür sanat alanındaki faaliyetlerle adını sıkça duyuran Malatya'da valilik ve belediye tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Malatya Kitap Fuarı, başarı ile sonuç... Devamı